t’ Zonnebeeks amatheur theater blikt terug op een meer dan geslaagde

productie van “ Een fantastisch trouwfeest “ en wij willen daarom

sponsors, toeschouwers en medewerkers van harte bedanken voor de

steun die wij dit mochten ontvangen.